Kasutajanimi:
Parool:
» Registreeri
» Unustasid parooli
Kasutajaid online: 0
Külastajaid online: 11
BarProfi keskus avatud E-R 13:00-17:00
Registreeritud kasutajaid: 5 551
Kodulehe külastusi: 2 192 275
Lehtede vaatamisi: 13 766 412
Alates oktoober 2007
   Esmaspäev
Tähelepanu!   Tegemist on alkoholi kohta infot sisaldava kodulehega.   Alkohol võib kahjustada Teie tervist!

Foorum

       Foorum        Mitmesugust
Kasutamistingimused Kasutamistingimused
BarProf.ee foorum on mõeldud suhtlemiseks inimestele, keda ühendab huvi baarinduse vastu, kuid BarProf.ee foorumid on nähtavad ka kõigile veebisolijaile.
BarProf.ee kodulehe kasutajaks registreerudes on Teil võimalik kasutada foorumit algatades foorumigruppide alla uusi teemasid ja sisestades kommentaare nii uutesse kui ka olemasolevatesse teemadesse. BarProf.ee foorumi jätkuvaks kasutamiseks on  vajalik, et Te peaksite kinni allpool toodud reeglitest ja juhtnööridest.
BarProf.ee kodulehe kasutajaks registreerumisel kinnitate Te, et nõustute BarProf.ee kodulehe foorumi kasutamise reeglitega ja Teie poolt esitatud andmed on õiged.


BarProf.ee foorumi kasutamise reeglid:

BarProf.ee ei soovita avaldada foorumis kellegi isikuandmeid - e-posti aadresse, telefoninumbreid, nimesid jne. BarProf.ee ei saa garanteerida, et avaldatud andmed vastavad tõele ja et isik, kelle andmed avaldatakse, on selleks loa andnud ning et sellisel viisil ei tülitata inimesi, kes pole seda soovinud. Juhul, kui on vaja selliseid andmeid küsida või kellelegi edastada, kasutage selleks teisi võimalusi. BarProf.ee ei vastuta andmete õigsuse eest, mida hoiatustele vaatamata avaldatakse.

BarProf.ee-l ei ole võimalik läbi lugeda kõiki postitusi ega kinnitada nendes sisalduva informatsiooni õigsust. BarProf.ee ei saa vastutada ühegi postituse korrektsuse, täielikkuse ja kasutatavuse eest. Samuti ei saa BarProf.ee vastutada ühegi postituse sisu eest, kõik postitused kajastavad vaid selle kirjutanud kasutaja seisukohti ja arvamusi.

Uus foorumi teema tuleb postitada sobiva foorumigrupi alla. Kui Te ei leia uuele teemale sobivat foorumigruppi, siis postitage see foorumigrupi “Mitmesugust” alla. BarProf.ee ei vastuta selle eest, et kõik valesse kohta postitatud teemad kantakse kohe üle õigesse foorumisse.

Uut foorumiteemat alustades jälgi, et teema pealkiri kajastaks ka teema sisu. Väldi pealkirju nagu "Mure", "Appi" jne. BarProf.ee-l on õigus foorumiteema pealkirju muuta, kui postituse sisu ei vasta pealkirjale. "Väga tähtis", "Lugege kõik" jne tüüpi teemapüstitused võidakse kustutada.

Kui alustate uut foorumiteemat, kontrollige, et samasugust teemat pole juba foorumi erinevate gruppide all käsitletud. Kasutage selleks lehekülje paremas ülemises nurgas asuvat "Otsingut" (luubi märk)! Kui olete alles hiljuti hakanud kasutama BarProf.ee foorumit või olete foorumist pikka aega eemal viibinud, siis kontrollige enne uue teema alustamist hoolega vanemaid teemasid.

Postitusi sisestades kirjutage alati selgelt ja täpselt. Ähmased küsimused saavad ka ähmased vastused. Ärge kasutage postitustes liiga palju smailisid (emotikone). Iga lause lõpus ei pea olema smailit!

Ärge tehke lühikesi ühe-kahesõnalisi postitusi (“irw”, “ei tea”, “nunnu” jmt). Kui Teil pole öelda midagi sellist, mis teema sisule midagi juurde lisaks, siis jätke postitus tegemata. BarProf.ee-l on õigus kustutada sisutühjad postitused.

Austage teisi BarProf.ee foorumikasutajaid ja kirjutage oma postitused korrektses keeles. Vigadega ja lohakalt kirjutatud teksti on raske lugeda. Erandiks on muukeelsed BarProf.ee kasutajad - kirjutage nagu oskate, samuti on erandiks arvutiklaviatuuri eripärasused (defektid), aga sellest palume viisakalt teisi lugejaid teavitada oma postituse lõpus.

Ärge kasutage teema pealkirjas või postituses läbivaid SUURTÄHTI - Internetis on see võrdeline karjumisega.

Ärge lootke oma küsimusele/teemale kiiret vastust. Kasutaja, kes Teile vastata oskab, ei pruugi jälgida foorumit iga päev. Ka BarProf.ee ei ole kohustatud iga päev foorumit jälgima ega postitustele vastama.

Kui Teie postitus võib tekitada teemavahetuse, siis alustage parem uut teemat, viidates sealjuures vanale teemale. Vätige teemaväliseid postitusi. See võib kaasa tuua Teie postituse kustutamise või teise teema alla viimise BarProf.ee poolt.

Ärge postitage sama teemat mitu korda sama või ka erineva foorumigrupi all. Teemade kordused kustutatakse. Juhul kui Te sellest hoolimata jätkate samade teemade/teadete postitamist, võidakse Teie kasutajakonto kustutada BarProf.ee kasutajate hulgast.

Lubamatu on levitada BarProf.ee foorumi kaudu "kettkirju". Sellisele käitumisele järgneb hoiatus või märkus BarProf.ee-lt.

BarProf.ee foorumis on keelatud postituste või teemadena otsese reklaami tegemine teistele kodulehekülgedele, foorumitele ja jututubadele (näiteks: "tulge minu kodulehele, foorumisse, jututuppa, jne!").

BarProf.ee foorumisse ei ole lubatud postitada teemasid ega kommentaare, mis reklaamivad mistahes tooteid või teenuseid. Keelatud on otsene reklaam. Lubatud on erinevate toodete ja teenuste kommenteerimine.

Kõik vastused, mida BarProf.ee kasutajad foorumisse postitavad, on foorumi omand ning neid kaitseb ühtne foorumi autorikaitse reeglistik. Postituste tegemine on vabatahtlik ning postitajal ei ole õigust nende kustutamist nõuda (v.a juhul, kui postitus sisaldab kellegi isikuandmeid - e-posti aadress, telefoninumber, nimi, aadress jne).

BarProf.ee kasutajaks registreerudes nõustute Te mitte kasutama BarProf.ee foorumeid teemade, materjalide ja tekstide edastamiseks, mis on teadlikult valed, laimavad, ebakorrektsed, vulgaarsed, viha ja tüli õhutavad, nilbed, ähvardavad, solvavad, isiklikke õigusi või rahvustundeid riivavad või mingil muul moel seadusevastased.

BarProf.ee kasutajaks registreerudes nõustute Te mitte kopeerima ja edastama BarProf.ee foorumis autoriõigusega kaitstud materjale, välja arvatud juhul, kui Teil endal on autoriõigus neile materjalidele või Te olete saanud loa materjalide kasutamiseks autoriõigust omavalt isikult. Juhul, kui Te kasutate oma postitustes mujal avaldatud materjale, siis lisage alati postituses viide algallikale. Ka sellisel juhul vastutate Te võimalike autoriõiguste rikkumiste eest ise, mitte foorumi haldaja.

Iga BarProf.ee kasutaja, kes tunneb, et mõni postitus teda häirib, võib teatada sellest kodulehekülje all olevatel kontaktandmetel. BarProf.ee-l on õigus võimalikud häirivad postitused kustutada, kui soov on põhjendatud.

Kuigi BarProf.ee ei vaata üle kõiki postitusi ega ole vastutav nende sisu eest, jätab BarProf.ee endale õiguse kustutada, redigeerida, ümber tõsta, sulgeda ja teha mistahes postitustega vajalikke toiminguid, kui see on BarProf.ee foorumi maine ja seaduslikkuse jaoks vajalik.

Kõikvõimalikud väitlused on BarProf.ee foorumis teretulnud, aga isiklikud rünnakud ja vaenu õhutamine mitte. BarProf.ee peatab foorumis kajastuvad tülid ja teravad sõnavahetused, sulgedes selleks BarProf.ee kodulehekasutaja ligipääsu foorumile, kas siis ajutiselt või lõplikult, juhul kui probleem, vaatamata korduvale tähelepanu juhtimisele, ei lahene. Reeglite maksmapanemine foorumites on ainuisikuliselt BarProf.ee ülesanne.

Kui Te tunnete, et mõni foorumikasutaja on rikkunud foorumi kasutamise reegleid, siis esitage oma kaebus otse BarProf.ee-le, mitte foorumikasutajale, kelle käitumine Teid häiris. Mitte esitada oma kaebust läbi foorumi. Kasutajate personaalküsimuste avalik arutelu foorumis ei ole foorumi hea tava.

Igal BarProf.ee kodulehe kasutajaks registreerunud inimesel on "Minu andmed" lingi alt võimalik lisada foorumites ilmuv pilt. Foorumites kasutatavad pildid peaksid olema sobiva suurusega, et säilitada foorumi kasutamisel mugav kiirus. Samuti ei tohi foorumis kasutatav pilt olla vulgaarne, viha või tüli õhutav, nilbe, ähvardav, solvav, isiklikke õigusi või rahvustundeid riivav või mingil muul moel seadusevastane. Kui BarProf.ee avastab reegli rikkumise, võib ta esimesel korral eemaldada Teie foorumi pildi ja asendada selle vastava eripildiga, teisel korral aga hoiatamata sulgeda Teie BarProf.ee kasutajakonto.

Foorumi kasutajad, kes ei pea kinni reeglitest ja juhtnööridest, samuti BarProf.ee  poolt esitatud soovitustest, märkustest ja hoiatustest, võidakse eemaldada vastavalt vajadusele, kas siis ajutiselt või lõplikult foorumist eelneva hoiatuseta. Iga BarProf.ee kodulehe kasutaja on registreerumisel tutvunud foorumi kasutamise reeglitega ja nõustunud neist kinni pidama.
BarProf.ee ei ole kohustatud foorumist eemaldamist põhjendama ega kommenteerima.
BarProf.ee administratsioonil on õigus foorumi kasutamise reegleid muuta ilma eelneva hoiatuseta. Tehtud muudatustest teatatakse kasutajaid meie kodulehel.
BarProf.ee kodulehe kasutajaks registreerumisel nõustute Te kinni pidama kõikidest eespool toodud reeglitest ning samuti järgima kõiki reegleid ja juhtnööre, mida võidakse kehtestada tulevikus või millest Teid teavitatakse.
Selgitus Selgitus

Kui olete kodulehele sisse logitud ilmuvad lugemata vastustega teemad tumedas kirjas ja lahtris "Lugemata" näitab vastuste arvu, mida Te ei ole sisseloginud kasutajana veel lugenud.

Kui soovite lisada uut teemat, peate olema kodulehele sisse logitud ja vajutama nuppu "Uus teema". Olemasolevate teemade vastuste lugemiseks ei pea olema kodulehele sisse logitud.

Uus teema »
Esimesele lehele  Eelmisele lehele 123   Järgmisele lehele  Viimasele lehele  
Teema Autor Vastuseid Lugemata Vaatamisi Viimane postitus
MONIN Twist Your C...
zigi 1 1 10 307 25.11.2013 - 19:44:31

Müüa mobiilne baar
jersikas 1 1 2 675 13.10.2013 - 22:26:20

Kuhu rohelisena tö...
Ahfrsk 2 2 3 048 27.11.2012 - 23:03:59

Tellimine...
Ingar 3 3 4 187 03.06.2012 - 19:34:22

siirup vs liköör
ingrid07i 3 3 4 384 30.04.2012 - 13:12:38

Uurimus Džinni kohta
evezone 1 1 2 842 20.10.2011 - 23:50:39

Cuba Libre
katriinS 2 2 2 478 13.08.2011 - 15:52:11

Mojito komponent
andreepaat 3 3 3 150 27.06.2011 - 23:27:52

Ostan õlleklaase/k...
mart474 1 1 2 856 20.01.2011 - 00:39:47

Jõulu kokteilid
CheKa 4 4 3 743 26.12.2010 - 19:33:42

Uus teema » Esimesele lehele  Eelmisele lehele 123   Järgmisele lehele  Viimasele lehele  

 Soovid baarialase infoga kursis olla Facebookis?  -  Vajuta "Meeldib" ja meie teeme ülejäänu!

Back Back
© 2007-2014. Kõik õigused kaitstud. Info kasutamine lubatud ainult koos viitava lingiga www.barprof.ee kodulehele!
      BarProf OÜ     tel. 56 501 701     info(ät)barprof.ee  
Poppworks OÜ
Prindi Saada sõbrale Otsi